مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
خدمات: پرواز رفت وبرگشت با هواپیمایی ماهان، صبحانه-استقبال فرودگاهی
ردیفنام هتل درجهموقعیتقیمت
1بهبود3خیابان ارتش900
2استقبال3مرکزشهر930
3آزادی4شریعتی960
4گسترش4آبرسان1010
5پارس ائل گلي5جنب پارک ائل گلي1180
6لاله پارک5پاسداران1800