هفتمین روز از امرداد در گاه‌ شمار زرتشتی

برابر با سوم مردادماه در گاهشماری رسمی و کنونی ایران

یکی از جشن‌های دوازدگانهٔ سالیانه ایرانی

ودر واقع روز هم‌نام‌شدنِ روز و ماه است؛

که به منظور گرامی‌داشت منش و کُنش و خویش‌کاری برگززار میگردید.

امرداد فرشته‌ای است که به نگهداری جهان و آراستن غذاها و داروها که اصل آن از نباتات است و بر کنار کردن گرسنگی و زیان و بیماری‌ها می‌باشد.

در آئين زرتشت نیر  خرداد و امرداد، امشاسپندان “كمال” و “دوام” در جهان مينوي و پرستاران آب و گياه در جهان خاكي ، همواره در كنار هم جاي دارند.

ایرانیان در گذشته برای برگزاری این جشن به باغات و مزارع رفته و به شادی می‌پرداخته‌اند.

امردادگان بر شما فرخنده باد