🎄🎅تور #تفلیس ویژه🎄🎅 سال نو #میلادی

✔️تاریخ پرواز 10 به 13 دی ماه

هواپیمایی تابان ✈️

LIKE 3⭐️ 1.750.000📍20 min ta center
Parham 3⭐️ 1.750.000 📍saburtalo
Rose41 3⭐️ 1.750.000 📍Saburtalo
Atu 3 🌟 1.790.000📍Varketili
Vazi 3🌟 1.890.000 📍10 Min ta Center
Moonlight 4⭐️ 1.890.000 📍Avlabari
Hotel Sisno 4⭐️ 1.950.000 📍Marjanishvili
New garden 3⭐️ 1.990.000 📍Rustaveli
Silent Hill 3⭐️ 1.990.000 📍Vagzal
2005 3⭐️ 2.090.000 📍Avlabari
Lm club 4⭐️ 2.190.000 📍Marjanishvili
Blossom inn 4 🌟 2.490.000📍20 min ta center
Genio 3⭐️ 2.590.000 📍Vake
Green queen 4⭐️2.650.000 📍Pekini
Golden Globe 4⭐️2.650.000 📍Isani
Lplaza 4⭐️2.750.000 📍Isani
Gremi 4⭐️2.850.000 📍Isani
Hotel S&L 4⭐️ 3.090.000 📍 Vake
Ramada 4⭐️3.390.000 📍Saburtalo