افر شماره 1

💢🚌💢 تور زمینی قونیه 💢🚌💢

🚌🇹🇷 اتوبوس وی آی پی 25 نفره
📅 تاریخ حرکت : 17 آذر ماه
⬅️ 4شب و 5 روز اقامت در هتل 3 ⭐️ ➡️

♦️ 3.790.000 ♦️

⬅️ 5شب و 6 روز اقامت در هتل 3⭐️ ➡️

♦️ 4.290.000 ♦️

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
📅 تاریخ حرکت : 21 آذر ماه
⬅️ 4شب و 5 روز اقامت در هتل 3 ⭐️ ➡️

♦️ 3.890.000 ♦️

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

افر شماره 2

تور زمینی قونیه 2690هزارتومان
ویژه بزرگداشت مولانا
8 روزه
حرکت 21آذرماه
هتل *4 مرکز شهر
4شب و 5 روز اقامت با صبحانه